Världskonferens om utbildning för hållbar utveckling 17-19 maj 2021

2021-05-04

Den 17-19 maj 2021 arrangeras Unescos världskonferens inom utbildning för hållbar utveckling. Ett mål med konferensen som hålls online är att öka medvetenheten om utbildningens viktiga roll för att möta de globala hållbarhetsutmaningarna. Swedesd deltar i den svenska delegationen som leds av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Unescos världskonferens för utbildning för hållbar utveckling skulle ha ägt rum i Berlin i början av juni 2020 men ställdes in på grund av den rådande pandemin. I slutet av året presenterade Unesco en plan för ett nytt tioårigt ramverk för utbildning för hållbar utveckling och arrangerade en rad internationella webinarier.

Den kommande världskonferensen som sker online syftar till att officiellt lansera det nya programmet, konkretisera åtgärder och insatser samt att öka medvetenheten kring utbildning för hållbar utveckling.

Representanter för myndigheter, akademi och näringsliv samt aktörer inom utbildningsområdet från alla Unescos medlemsländer är inbjudna att delta. Uppskattningsvis beräknas 2 500 deltagare att medverka i evenemanget som kommer att översättas till flera språk.

I delegationen från Sverige ingår förutom statsrådet Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning, delegaterna Frédérique Lémery, Utbildningsdepartementet, Per-Olov Ottosson, Skolverket, Eva Friman, Uppsala Universitet (Swedesd), Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs Universitet/ Lärarutbildningskonventet, Helena Lundmark, Naturskyddsföreningen, Susie Broquist Lundegård, WWF Sverige, Julia Bielik, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, samt Kerstin Söderström, Svenska FN-förbundet.

Den svenska delegationen arrangerar ett öppet event med fokus på utbildning och jämställdhet den 18 maj kl 17:15-18:15.

Delar av konferensen kommer att kunna följas via YouTube. Mer information på Unescos hemsida.

Läs mer

Education for Sustainable Development: A Roadmap Unesco 2020

Berlin Declaration on Education for Sustainable Development Unesco 2021

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18