Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

Som ett av flera drivande länder i FN:s dekad för utbildning för hållbar utveckling (2005-2014) beslutade regeringen 2006 att ge Sveriges biståndsmyndighet Sida i uppdrag att finansiera etablerandet av en verksamhet för lärande för hållbar utveckling. I dag är Swedesd en väletablerad forsknings- och utvecklingsmiljö vid Uppsala universitet som erbjuder reflexiva verktyg för processledning, implementering och uppskalning av utbildning för hållbar utveckling

Tillsammans med våra samarbetspartners driver vi forsknings- och samverkanssprojekt, både i Sverige och utomlands. Våra universitetskurser och utbildningar riktar sig till lärarutbildare och verksamma lärare i grundskola och vid universitet, samt beslutsfattare och projektledare och andra aktörer i samhället som hanterar komplexa hållbarhetsutmaningar.

Swedesd arrangerar forskningsseminarier, konferenser och workshops som skapar mötesplatser och arenor för dialog och samverkan. Tillsammans med Uppsala universitet driver vi ESD Learning Lab - en treårig satsning på utveckling av undervisning och lärande inom hållbar utveckling på Campus Gotland.

Senast uppdaterad: 2021-01-20