Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling och global hälsa

Som ett av flera drivande länder i FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling (2005-2014) beslutade regeringen 2008 att ge Sveriges biståndsmyndighet Sida i uppdrag att finansiera etablerandet av en verksamhet för lärande för hållbar utveckling.

2021 etablerade sig Swedesd som en centrumbildning vid den medicinska fakulteten vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Centret idag en tvärvetenskaplig miljö med fokus på forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling och global hälsa. Tillsammans med våra samarbetspartners driver vi forsknings- och samverkansprojekt, både i Sverige och utomlands. 

Senast uppdaterad: 2022-09-28