Medarbetare


Målqvist, Mats, Föreståndare/Professor
0702-673545
mats.malqvist@kbh.uu.se

Professor Mats Målqvist är föreståndare för Swedesd och driver forskargruppen UGHRIS - Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability. Hans forskning fokuserar på implementering av interventioner för förbättrad mödra- och barnhälsa och överlevnad i resurssvaga miljöer. Mats är även ordförande för Masterprogramkommittén vid medicinska fakulteten och arbetar aktivt med internationaliseringen av den högre utbildningen.

Anna Bergström, PhD
anna.bergstrom@kbh.uu.se

Anna Bergström är implementeringsfroskare med lång erfarenhet av att initiera och utvärdera interventionsprojekt i olika sammanhang och miljöer. Anna arbetar även som implementeringsexpert på enheten Implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

Do, Thao, Forskningsassistent
018-471 8403, 070-167 99 57
thao.do@swedesd.uu.se

Thao har en bakgrund inom Business Management med tonvikt på innovation och entreprenörskap. På Swedesd kretsar hennes arbete kring samskapande, processdesign och facilitering samt metodutveckling i transdisciplinära forskningsprojekt. Thao arbetar för närvarande inom programmet Mistra Environmental Communication, där hon tillsammans med kollegor och samhällspartners undersöker förmågan hos kunskapssamproduktion för att stödja hållbarhetstransformationer. Thao är involverad i utvecklingen av ett Co-creation Lab som en inkluderande plats för att sammanföra forskare från olika discipliner och olika intressenter för att samskapa innovationer genom experiment och utforskning. Hon är även koordinator för kursen i implementeringsmetoder och design som en del av Masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet.


Friman, Eva, Forskare
0498 108414, 018 471 8414
eva.friman@swedesd.uu.se

Eva Friman är civilekonom och doktor i idéhistoria. Hennes forskningsintresse spänner över frågor om global rättvisa och ekologisk hållbarhet ur kritiskt teoretiskt och ekologisk ekonomiskt perspektiv. Hon har varit transdisciplinär forskare och föreläsare i mer 25 år inom t ex humanekologi, ekologisk ekonomi, politisk ekologi, miljö- och utvecklingsstudier, idéhistoria och miljöhistoria, och var föreståndare för Swedesd 2014-2021. Evas nuvarande forskning fokuserar transformativt lärande i komplexa hållbarhetskontexter, och lärande för hållbar utveckling och global hälsa. Hon är adjungerad professor vid Sustainability Research Center vid University of the Sunshine Coast i Australien, undervisar i forskningsteori och -metod på Swedesds nya masterprogram, och programchef för forskningsprogrammet MISTRA Environmental Communication – Reframing Communication for Sustainability.


Hellquist, Alexander, Specialist
018-471 8405
alexander.hellquist@swedesd.uu.se

Alexander har en bakgrund inom nationalekonomi med inriktning på miljöekonomi, och har arbetat på Länsstyrelse, Naturvårdsverket och Vattenmyndigheterna. På Swedesd jobbar han främst uppdragsutbildningen Att leda samverkan och viss uppdragsforskning kopplad till dialogbaserad planering.  Alexander är särskilt intresserad av hur lärande i sådana processer påverkar människors preferenser, och av hur processledare balanserar de delvis motstridiga krav som ställs på dem i demokrati-, planerings- och lärandeteori.KC, Ashish, Forskare/Docent
ashish.k.c@kbh.uu.se

Ashish KC är en epidemiolog med doktorsexamen i neonatologi. Han har varit en dedikerad forskare för att generera evidens om perinatal depression, neonatal återupplivning och förbättrad erfarenhet av vård av kvinnor och barn. Ashish har en bred erfarenhet av akademisk forskning och globala hälsoprogram med olika akademiska universitet och har varit teknisk rådgivare till Rädda Barnen, Population Services International och UNICEF i mer än 15 år.


Khalaim, Oleksandra, Forskare
0764 49 77 27
oleksandra.​khalaim@swedesd.uu.se

Oleksandra är doktor i ekologi och naturvetenskap vid National University of Kyiv-Mohyla Academy i Ukraina där hon undervisat i miljö och hållbarhet. Hennes forskningsintresse är riktat mot lärande för hållbar utveckling, klimatundervisning, metoder för transformativt lärande, klimatanpassning och utveckling av gröna stadsområden. Oleksandra har arbetat vid Swedesd sedan september 2019 inom ramen för flera projekt. Just nu forskar hon om klimat och miljö kopplat till hälsa bland studenter och personal vid Uppsala universitet Campus Gotland.Klöcker Larsen, Rasmus
, Affilierad Universitetslektor
rasmus.klocker_larsen@kbh.uu.se


Mickelsson, Martin, Forskare
018-471 2439
martin.mickelsson@swedesd.uu.se

Martin Mickelsson har i samarbete med Swedesd och Rhodes University, Sydafrika, skrivit en avhandling om skalning av utbildning för hållbar utveckling. Martins aktuella forskningsintresse ligger inom utbildning om antimikrobiell resistens som hållbarhetsutmaning. 2021-2024 bedriver Martin postdokprojektet "Leva med mikrober: Hälsolitteracitet i utbildning om antimikrobiell resistens", finansierat av Vetenskapsrådet (VR), i samarbete med University of Zimbabwe och Rhodes University. Martins nuvarande forskning bygger vidare på Re-Solve, ett skalningsverktyg för projekt och sociala innovationer han utvecklade tillsammans med docent David O. Kronlid och Thao Do. Martin har även varit kursledare för uppdragsutbildningen Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat.


Powell, Neil, Forskare
070 167 91 69
neil.powell@swedesd.uu.se

Neil Powell är professor i hållbar utveckling vid University of the Sunshine Coast, Australien, och gästprofessor vid Swedesd. Han är även associerad forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI). Neils forskning är inriktad på transformativt lärande om komplexa och svårhanterliga frågor som rör vatten, styrning och förvaltning i en kontext som präglas av oförutsägbarhet och plötsliga miljöförändringar. Neil är ställföreträdande forskningsledare på Swedesd och ansvarig för utvecklingen av Swedesds kommande internationella masterprogram.


Urenje, Shepherd, Specialist
0498-108407
shepherd.urenje@swedesd.uu.se

Shepherd Urenje har jobbat på Swedesd sedan 2010 med lärande för hållbar utveckling inom formell utbildning. Han har studerat utvecklingspedagogik vid University of London och arbetat som lärare inom miljövetenskap och utvecklingspedagogik i Zimbabwe och Storbritannien. Idag koordinerar Shepherd stöd för lärare och lärarutbildare att utveckla strategier för implementering av lärande för hållbar utveckling, bland annat genom kurser för universitetslärare i Östersjöområdet, Campus Gotland lärandelabb för hållbar utveckling och i Zambia och Zimbabwe.


Senast uppdaterad: 2022-04-07