Forskarstuderande


Susanna Barrineau

susanna.barrineau@uu.se


Rejina Gurung

rejina.gurung@uu.se
Rejina Gurung är barnmorska med en magisterexamen i omvårdnad från Nepal. År 2021 påbörjade hon sina doktorandstudier inom projektet "Co-creating an Intervention to Improve Respectful Maternity Care and Reduce Perinatal Mental Disorder in Bharatpur, Nepal". Rejina är en del av Womher forskarskola. Hon är delaktig i implementeringsprojekt i Nepal som fokuserar på funktionsnedsättningar hos barn och yngre barns lärande.Antti Kukka
antti.kukka@uu.se
Antti Kukka är barnläkare vid Gävle sjukhus. Hans forskning är inriktad på att minska perinatala komplikationer och förbättra identifieringen av barn med risk för cerebral pares i låg- och medelinkomstmiljöer.


Per Kåks

per.kaks@uu.se
Per Kåks är legitimerad läkare och bedriver doktorandstudier om migration och jämlik barnhälsa i Sverige. Hans forskning handlar specifikt om hur skillnader i användningen av hälso- och välfärdstjänster i Sverige kan överbryggas genom att kontextualisera och implementera en mödrastödsintervention som utvecklats i Sydafrika.


Doris Kwesiga

doris.kwesiga@uu.se
Doris Kwesiga har en magisterexamen i hälsovårdsforskning från Makerere University, Uganda.  Doris är den första doktoranden i det "Double PhD Degree"-program mellan Uppsala universitet (Institutionen för kvinnors och barns hälsa) och Makerere University som startade 2018. Hon img¨r i ett stort multi-nationellt forskningsprojekt som undersöker förutsättningarna för rapportering av graviditet och negativa graviditetsresultat.


Nguyen Thanh Luong

nguyen.luong@uu.se
Luong Nguyen tog sin kandidatexamen i folkhälsa i Vietnam och magisterexamen i One Health i Belgien. Hans forskningsintressen fokuserar på användningen av integrerade tillvägagångssätt som One Health i analysen av kopplingen mellan människa-djur-miljögränssnitt, med inriktning mot sjukdomsövervakning och antimikrobiell resistens (AMR). 

Abubakr Mohamed
abubakr.mohamed@uu.se


Johanna Sjömar

johanna.sjomar@uu.se
Johanna Sjömar är barnsjuksköterska med en magisterexamen i folkhälsa. Hon arbetar kliniskt på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och som lärare på sjuksköterskeprogrammet. Johanna genomför sina forskningsstudier om erfarenheter av Kangaroo Mother Care (KMC) i Bangladesh, i samarbete med iccdr,b