Forskarstuderande


Susanna Barrineau

susanna.barrineau@uu.se


Rejina Gurung

rejina.gurung@uu.se
Rejina Gurung är barnmorska med en magisterexamen i omvårdnad från Nepal. År 2021  påbörjade hon sina doktorandstudier inom projektet "Implementing Respectful Maternity Care intervention to improve Perinatal Mental Health in Nepal". Rejina är en del av Womher forskarskola. Hon representerar även doktorander inom nätverket ENLIGHT.Antti Kukka
antti.kukka@uu.se
Antti Kukka är ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin vid Gävle sjukhus. Hans forskning är inriktad på att minska perinatala komplikationer och förbättra identifieringen av barn med risk för cerebral pares i låg- och medelinkomstmiljöer.


Per Kåks

per.kaks@uu.se
Per Kåks är läkare och bedriver sin doktorandutbildning på temat migration och jämlikhet i barnhälsa i Sverige. Hans forskning berör särskilt hur befintliga ojämlikheter kan överbryggas genom kontextualisering och implementering av en intervention för mödrars kamratstöd som utvecklats i Sydafrika och som syftar till att främja social integration och användning av välfärdstjänster.


Doris Kwesiga

doris.kwesiga@uu.se
Doris Kwesiga har en magisterexamen i hälsovårdsforskning från Makerere University, Uganda.  Doris är den första doktoranden i det "Double PhD Degree"-program mellan Uppsala universitet (Institutionen för kvinnors och barns hälsa) och Makerere University som startade 2018. Hon img¨r i ett stort multi-nationellt forskningsprojekt som undersöker förutsättningarna för rapportering av graviditet och negativa graviditetsresultat.


Nguyen Thanh Luong

nguyen.luong@uu.se
Luong Nguyen tog sin kandidatexamen i folkhälsa i Vietnam och magisterexamen i One Health i Belgien. Hans forskningsintressen fokuserar på användningen av integrerade tillvägagångssätt som One Health i analysen av kopplingen mellan människa-djur-miljögränssnitt, med inriktning mot sjukdomsövervakning och antimikrobiell resistens (AMR). 

Abubakr Mohamed
abubakr.mohamed@uu.se


Johanna Sjömar

johanna.sjomar@uu.se
Johanna Sjömar är barnsjuksköterska med en magisterexamen i folkhälsa. Hon arbetar kliniskt på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och som föreläsare på sjuksköterskeprogrammet. Johanna genomför sina forskningsstudier om erfarenheter av Kangaroo Mother Care (KMC) i Bangladesh, i samarbete med iccdr,b.


Jacquellyn Ssanyu

jacquellyn.ssanyu@uu.se
Jacquellyn har en kandidatexamen i farmaci och en masterexamen i folkhälsa, båda erhållna från Makerere University i Uganda. Hennes forskning syftar till att undersöka dynamiken i upptagandet av familjeplanering i stadsmiljöer i östra Uganda genom att undersöka sambanden mellan faktorers inverkan, bedöma vårdinrättningars beredskap, utforska klientupplevelser och utvärdera effektiviteten av förbättringsåtgärder för familjeplanering. Hon ingår i programmet "Double PhD Degree" som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Makerere University som startade 2018.


Kalkidan Yohannes Olkamo

kalkidan.olkamo@uu.se
Kalkidan Olkamo har en magisterexamen i Clinical and Community Mental Health från University of Gondar, Etiopien. Kalkidan är en del av Womher forskarskola. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är hemlöshet och stadsmiljö, med fokus på mentalvård och mödrars psykiska hälsa. Hon utforskar utmaningarna med urbana miljöer och hemlöshet på kvinnors mentala hälsa, rumsliga rörlighet och mentalvård i Addis Abeba, Etiopien. 


Max Whitman
max.whitman@uu.se

Max Whitman har en masterutbildning i miljökommunikation från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Under 2021 påbörjade han ett doktorandprojekt som utforskar hur kommunikation och kommunikationssituationer med fokus på samskapande av kunskap kan bidra till systemtänkande och agerande i naturresursfrågor med särskild inriktning mot skogsbränder i Sverige och Australien. Arbetet sker inom ramen för forskningsprogrammet MISTRA Environmental Communication.

Disputerade


Hai Hoang Tuan Ngo
hai.ngo@uu.se
Hai Hoang Tuan Ngo disputerade den 14 juni 2023 med avhandlingen "Evaluating implementation strategies for improved food safety in Vietnam"Maissa Al-Adhami

maissa.aladhami@kbh.uu.se
Maissa Al Adhami disputerade den 30 maj 2023 med avhandlingen "Health of refugee migrants in the early post-migration phase in Sweden: The role of health resources and health promotion


Olivia Brunell

olivia.brunell@akademiska.se
Olivia Brunell disputerade den 9 december 2022 med avhandlingen "Improving neonatal health care in Nepal"Bronwen Holloway
bronwen.holloway@uu.se
Bronwen Holloway disputerade den 28 april 2022 med avhandlingen "Acute febrile illness, antibiotic use, and the role of diagnostics to target treatment in India


Dipak Raj Chaulagain
Dipak Raj Chaulagain disputerade den 16 februari 2022 med avhandlingen "Improving quality of neonatal care practices in Nepal"

Senast uppdaterad: 2023-08-25