ForskarstuderandeMaissa Al-Adhami

maissa.aladhami@kbh.uu.se
Maissa Al Adhami genomför sina doktorandstudier inom ämnet migration och hälsa, då hon studerar faktorer som påverkar migranters hälsa och mildrar psykisk ohälsa i den tidiga post-migrationsfasen. Hon har en examen i orientaliska studier från Uppsala universitet och en magisterexamen i global hälsa från Karolinska Institutet. Maissa Al-Adhami är medlem i Swedish Chapter of Women in Global Health (WGH) och Support Platform for Migration and Health, Malmö Institute for Studies of Migration (MILSA).


Olivia Brunell

olivia.brunell@kbh.uu.se
Olivia Brunell är ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Hon påbörjade sin doktorandutbildning 2017, inom NePeriQIP (Nepal Perinatal Quality Improvment Project) som syftar till att förbättra nyföddhetsöverlevnaden på sjukhus i Nepal. Olivia utforskar bland annat hur denna mångfacetterade intervention påverkar kvalitén på nyföddhetsvården.


Rejina Gurung

rejina.gurung@kbh.uu.se
Rejina Gurung är barnmorska med en magisterexamen i omvårdnad från Nepal. År 2021  påbörjade hon sina doktorandstudier inom projektet "Implementing Respectful Maternity Care intervention to improve Perinatal Mental Health in Nepal". Rejina är en del av Womher forskarskola. Hon representerar även doktorander inom nätverket ENLIGHT.


Hai Hoang Tuan Ngo
hai.ngo@kbh.uu.se
Hai Ngo har en bakgrund inom ekonomi och livsmedelsvetenskap, med tonvikt på livsmedelssäkerhetsfrågor. Hans forskningsintressen inkluderar beteendeekonomi, experimentell design och mikrobiologisk kontaminering i livsmedel. Hai utför sin doktorandstudie inom projektet "Marknadsbaserade tillvägagångssätt för att förbättra säkerheten för griskött i Vietnam" (SafePORK) för att utvärdera hållbarheten i livsmedelssäkerhetsinsatser längs hela produktionskedjan i Vietnam. Han är också forskare vid Hanoi University of Public Health och forskare vid International Livestock Research Institute.Antti Kukka
antti.kukka@kbh.uu.se
Antti Kukka är ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin vid Gävle sjukhus. Hans forskning är inriktad på att minska perinatala komplikationer och förbättra identifieringen av barn med risk för cerebral pares i låg- och medelinkomstmiljöer.


Per Kåks

per.kaks@kbh.uu.se
Per Kåks är läkare och bedriver sin doktorandutbildning på temat migration och jämlikhet i barnhälsa i Sverige. Hans forskning berör särskilt hur befintliga ojämlikheter kan överbryggas genom kontextualisering och implementering av en intervention för mödrars kamratstöd som utvecklats i Sydafrika och som syftar till att främja social integration och användning av välfärdstjänster.


Doris Kwesiga

doris.kwesiga@kbh.uu.se
Doris Kwesiga har en magisterexamen i hälsovårdsforskning från Makerere University, Uganda.  Doris är den första doktoranden i det "Double PhD Degree"-program mellan Uppsala universitet (Institutionen för kvinnors och barns hälsa) och Makerere University som startade 2018. Hon img¨r i ett stort multi-nationellt forskningsprojekt som undersöker förutsättningarna för rapportering av graviditet och negativa graviditetsresultat.


Nguyen Thanh Luong

nguyen.luong@kbh.uu.se
Luong Nguyen tog sin kandidatexamen i folkhälsa i Vietnam och magisterexamen i One Health i Belgien. Hans forskningsintressen fokuserar på användningen av integrerade tillvägagångssätt som One Health i analysen av kopplingen mellan människa-djur-miljögränssnitt, med inriktning mot sjukdomsövervakning och antimikrobiell resistens (AMR). 

Abubakr Mohamed
abubakr.mohamed@kbh.uu.se


Johanna Sjömar

johanna.sjomar@kbh.uu.se
Johanna Sjömar är barnsjuksköterska med en magisterexamen i folkhälsa. Hon arbetar kliniskt på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och som föreläsare på sjuksköterskeprogrammet. Johanna genomför sina forskningsstudier om erfarenheter av Kangaroo Mother Care (KMC) i Bangladesh, i samarbete med iccdr,b.


Jacquellyn Ssanyu

jacquellyn.ssanyu@kbh.uu.se


Kalkidan Yohannes Olkamo

kalkidan.olkamo@kbh.uu.se
Kalkidan Olkamo har en magisterexamen i Clinical and Community Mental Health från University of Gondar, Etiopien. Kalkidan är en del av Womher forskarskola. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är hemlöshet och stadsmiljö, med fokus på mentalvård och mödrars psykiska hälsa. Hon utforskar utmaningarna med urbana miljöer och hemlöshet på kvinnors mentala hälsa, rumsliga rörlighet och mentalvård i Addis Abeba, Etiopien. 


Max Whitman
max.whitman@kbh.uu.se

Max Whitman har en masterutbildning i miljökommunikation från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Under 2021 påbörjade han ett doktorandprojekt som utforskar hur kommunikation och kommunikationssituationer med fokus på samskapande av kunskap kan bidra till systemtänkande och agerande i naturresursfrågor med särskild inriktning mot skogsbränder i Sverige och Australien. Arbetet sker inom ramen för forskningsprogrammet MISTRA Environmental Communication.

Senast uppdaterad: 2022-09-07