Centrumstyrelse

Centrumstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Swedesds instruktion och syfte. Dess ledamöter ska spegla såväl vetenskaplig bredd som representera det omgivande samhället. Styrelsen består därför av representanter från respektive vetenskapsområde vid Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa där Swedesd är organisatoriskt placerad, samt för externa organisationer/samarbetsorganisationer. Dessutom ingår en studentrepresentant.


Christel Bergström
 (ordförande)
, Professor
Institutionen för farmaci, Läkemedelsformulering, Uppsala universitet
christel.bergstrom@farmaci.uu.se


Jenny Helin, Universitetslektor
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
jenny.helin@fek.uu.se


Lina Mtwana Nordlund
, Biträdande universitetslektor
Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling, Uppsala universitet
lina.mtwana.nordlund@geo.uu.se


Erik Olsson, Docent
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
erik.olsson@kbh.uu.se

Laila Mendy, PhD student
Department of Geosicences, Uppsala University
laila.mendy@geo.uu.se

Claes Hedström, MSc, DM
Uppsala Stift, Svenska kyrkan 
Claes.Hedstrom@svenskakyrkan.se


Sara Gabrielsson, Universitetslektor
LUCSUS, Lund University
sara.gabrielsson@LUCSUS.lu.se

Senast uppdaterad: 2023-09-01