Samverkan

Nätverkande och samarbete är en nödvändighet för att kunna möta de utmaningar mänskligheten står inför idag. Detta är en självklar utgångspunkt för Swedesd, som även är huvudman för SIHI Sweden (www.socialinnovationinhealth.org).

Nätverk

Akademiska partners

Andra samarbetspartners

ESD Science Lab för BUP-lärare

Med stöd av Baltic University Programme har ett projekt "ESD Science Lab for BUP Teachers" realiserats i maj-oktober 2022 av ett gemensamt team från Riga Technical University, Åbo Academy, och svenska representanter (Shepherd Urenje och Oleksandra Khalaim). Projektgruppen, baserad på både expertis inom ESD-metoder, lärarutbildning och en gedigen praktisk erfarenhet av att arbeta med BUP-lärare, organiserade ett ESD Science Lab som en serie utbildnings- och coachning-evenemang för utvalda universitetslärare från Baltikum, med syfte att de skulle stärka sina färdigheter och kunskaper i att publicera vetenskapliga forskningsrön i peer-reviewade tidskrifter.

Mer än 20 deltagare från Polen, Ukraina, Lettland, Litauen och Estland gick igenom alla projektaktiviteter, inklusive 2-dagars intensiv sommarskola anordnad av Riga Technical University den 25-26 augusti 2022. Link to video about the event.

Senast uppdaterad: 2024-02-15