SIHI Sweden Launch

Fredagen den första april hade SIHI Sweden sin upptakt i Uppsala. Olika sociala innovationsprojekt från hela Sverige presenterades och följdes av en första workshop Vi ser fram emot att bygga nätverket tillsammans! 

SIHI Sweden är ett nätverk för olika aktörer som är intresserade av att utforska nya innovativa sätt att fräja och förbättra hållbar hälsa, för att träffas och arbeta med nya forskningsidéer och evidensbaserad implementering av social innovationer. Swedesd står som värd för SIHI Sweden. Läs mer i denna artikel.

En rapport från dagen hittar du här:
SIHI Sweden launch Report
 

Svenska partners

Sponsorer


SIHI nätverket stöds av TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Disease, vilket samfinaniseras av UNDP, UNICEF, Världsbanken och Världshälsoorganisationen (WHO). TDR får medel från Sida för att stötta SIHI nätverket.

Senast uppdaterad: 2022-10-28