Utbildning för förändring

Swedesd erbjuder utbildning inom lärande för hållbar utveckling och global hälsa på alla nivåer. 

Hösten 2022 startar vi ett nytt masterprogram med fokus på implementering, transformativt lärande och hållbarhet. Programmet är tvärvetenskapligt och bygger på principer om samskapande och erfarenhetsutbyte, och är öppet för alla discipliner. Undervisningen ges online på engelska.

Till vårten startar även en kurs i Mindfulnessbaserad stresshantering. Kursen är riktar sig till dig som läst minst 180 hp vid universitetet och ges på engelska. 

Senast uppdaterad: 2022-09-02