Implementeringsvetenskap och hållbar utveckling I 2021/2022 (30 hp)

HT21, 100 %, Campus
Startdatum: 30 augusti 2021
Slutdatum: 16 januari 2022
Sista ansökningsdatum: 15 april 2021
Anmälningskod: UU-43102 Anmälan
Undervisningsspråk: Engelska
Studieort: Uppsala
Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

OM KURSEN

Hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som inte bara omfattar flera perspektiv och tillvägagångssätt för att förena komplexa problem (s.k. wicked problems) utan också erkänner behovet av pedagogiska och didaktiska principer (ESD, socialt lärande, transformativt lärande), lärandemiljöer, hållbarhetskompetenser och social transformation.

Implementeringsvetenskap är ett nytt och växande forskningsområde som fokuserar på överbryggning av kunskap, politik och praktik. När det gäller hållbar utveckling utforskar detta område hur informella nätverk kan berika vetenskapliga metoder och förbättra legitimiteten för politik och praxis. I samspelet mellan expertkunskap, kunskap hos lekmän och hos aktörer med olika sociala och kulturella bakgrunder, uppkommer omstridda värderingar och intressen. Därigenom diversifieras synen på vad som är önskvärt och genomförbart. "Bra" implementeringspraxis kan vara lyhörd för de som ofta marginaliseras, och kan utmana befintlig policy och praxis.

Den första delen av kursen ger grunderna för hållbar utveckling och implementering, och i den andra delen undersöks problematiken utifrån ett maktperspektiv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista
Kursplan med litteraturlista
Fler kurser inom Global hälsa
Studentportalen
Studentportalen

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
E-post: kbh@kbh.uu.se

Neil Powell
E-post: neil.powell@swedesd.uu.se

Fristående kurser vid Institutionen

Senast uppdaterad: 2021-04-06