Sustainability Starts With Education

Den här utbildningen riktar sig till verksamma lärare eller undervisande personal på Campus Gotland och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Kursen ger en fördjupad förståelse om Agenda 2030 och de Global målen för hållbar utveckling, pedagogiska verktyg att stärka den egna praktiken, samt möjlighet att delta i förändringsarbete på instutitionsnivå. Kursen ingår i Campus Gotland Lärandelabb för hållbar utveckling.

Sustainability Starts with Education består av 5 utbildningstillfällen och erbjuds 1 gång per termin.

För mer information och intresseanmälan, kontakta Susanna Barrineau susanna.barrineau@swedesd.uu.se, eller Shepherd Urenje shepherd.urenje@swedesd.uu.se

Läs mer

Fortbildning av lärare inom utbildning för hållbar utveckling på Campus Gotland
campusgotland.uu.se