Uppdragsutbildning

Swedesd utvecklar kurser inom lärande och utbildning för hållbar utveckling. De riktar sig till verksamma utanför Uppsala universitet, till exempel i förskola, skola, universitet och lärarutbildning, och till dig som är chef, ledare, beslutsfattare eller projektledare inom privat, offentlig eller frivillig sektor och som har att beakta flera olika perspektiv kopplade till komplexa samhällsfrågor inom hållbar utveckling.

Uppdragsutbildningen vid Swedesd förankras i den senaste forskningen och bygger på lång beprövad och pågående praktisk erfarenhet från arbete i Sverige och internationellt. Samarbete mellan forskare och praktiker utgör en viktig grund.

All uppdragsutbildning vid Uppsala universitet genomförs på uppdrag av företaget/organisationen som mottagare och är därmed avgiftsbelagd.

utbildningar 2021

Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat

Mer information och anmälan

Att leda samverkan

Mer information och anmälan

Senast uppdaterad: 2021-03-29