Uppdragsutbildning

Swedesds kurser är utvecklade för yrkesverksamma som måste beakta och konstruktivt hantera olika perspektiv kopplade till komplexa samhällsfrågor inom hållbar utveckling. Vi utbildar verksamma inom utbildningsväsende, samt beslutsfattare och processledare inom privat, offentlig eller frivillig sektor. Uppdragsutbildningen vid Swedesd förankras i relevant forskning och bygger på beprövad praktisk erfarenhet från arbete i Sverige och internationellt.

All uppdragsutbildning vid Uppsala universitet genomförs på uppdrag av företaget/organisationen som mottagare och är därmed avgiftsbelagd.

Vi utvecklar just nu nya kurser med fokus på samskapande och transformativt lärande.

Senast uppdaterad: 2022-09-02