Att leda samverkan

Uppsala universitet erbjuder kursen Att leda samverkan, en utbildning i processdesign och facilitering. Den riktar sig till dig som leder eller deltar i samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar inom offentlig, privat eller idéburen sektor. I övrigt finns inga formella förkunskapskrav. 

Under kursen väver vi samman teoretisk och praktisk kunskap för att deltagarna ska kunna utveckla kompetens inom facilitering och processdesign. Ett nyckelmoment är reflekterande samtal mellan deltagare och kursledare.

Kursen möjliggör för deltagarna att nå följande mål:

 • Ökad kunskap om lärande-, planerings- och maktteori av relevans för samverkansarbete.
 • Ökad praktisk förmåga att processdesigna och facilitera samverkan kring komplexa samhällsproblem.
 • Ökad förståelse för framgångsfaktorer för samverkansarbete.
 • Ökad kunskap om verktyg och metoder för processdesign och facilitering samt ökad förmåga att göra väl underbyggda val mellan dessa.
 • Ökad insikt i hur din personliga faciliteringsstil möjliggör och begränsar samverkansarbete.
   

Att leda samverkan (pdf) är en handbok i processledning skriven av kursledarna. Materialet ingår i kurslitteraturen som även omfattar andra praktiknära vetenskapliga texter och fallbeskrivningar.

Kursupplägg

Kurstillfälle 1

 • Introduktion till kursen
 • Teoretiska utgångspunkter
 • Att förbereda samverkan
 • Att genomföra samverkan

Kurstillfälle 2

 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagare
 • Teoretisk fördjupning
 • Att utvärdera samverkan
 • Att institutionalisera samverkan  

ANMÄLAN och KONTAKT

Nästa kursomgång av Att leda samverkan kommer att ges på campus under fyra heldagar: 7-8 mars och 4-5 april 2022.

Kurspris: 16 700 kr exkl. moms

Anmälan Att leda samverkan

Anmälningsvillkor och återbud

För mer information kontakta: Johanna Hargö, projektledare, tel 018-471 7557 eller 070-1679477,  johanna.hargo@uadm.uu.se 

Du når också Avdelningen för uppdragsutbildning på uppdragsutbildning@uadm.uu.se

Att leda samverkan
 • Kursens innehåll och upplägg anpassas efter deltagarnas behov. 
 • Under kursen kombineras teorier om processdesign, lärande och planering med praktiska erfarenheter. 
 • Deltagaren får möjlighet att lära sig om de senaste vetenskapliga rönen och bygga nätverk med andra processledare.

KURSLEDARE

Kursen leds av Alexander Hellquist (Swedesd) som har lång erfarenhet av att leda och designa samverkansprocesser kring komplexa samhällsproblem, både i Sverige och utomlands. Alexander har gjort vetenskapliga utvärderingar av en rad samverkans- och dialogprocesser i kommuner åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och hållit åtskilliga utbildningar kring processdesign och processledning både inom myndigheter och i civilsamhälle. 

Under kursen bidrar även flera forskare med perspektiv som fördjupar och breddar förståelsen för möjligheter och utmaningar med samverkan.

Alexander Hellquist

Specialist vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

E-post:
alexander.hellquist[AT-tecken]swedesd.uu.se
Mobiltelefon:
073-4606590
Senast uppdaterad: 2021-09-29