SWEDESD

En hållbar värld genom lärande och utbildning

Vi arbetar i Sverige och internationellt för att stärka formell- och informell utbildning med lärande för hållbar utveckling.

Visby Recommendations for enhancing ESD in Teacher Education

Rapporten är en del av resultaten från den första internationella GAP-konferensen som hållits i Sverige och innehåller rekommendationer för hur lärande och utbildning kan bidra till att nå de nya hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Till rapporten (pdf)