Swedesd

Forskning och utbildning inom lärande för hållbar utveckling och global hälsa.

Hälsa, hållbarhet och transformation

Global hälsa är ett ämnesområde under utveckling, och för att anpassas till världens nuvarande tillstånd och utmaningar behövs nya sätt att definiera vad ämnet innehåller och syftar till. Vi föreslår därför ett nytt "mission statement" för global hälsa. Denna inriktning strävar efter att minska ojämlikheter och uppnå bästa möjliga hälsa för alla, samtidigt som mänsklighetens ekologiska fotavtryck måste reduceras till en hållbar nivå. Detta kräver fokus på transformativa processer och lösningar som överskrider nuvarande praxis, och som integrerar flera perspektiv och discipliner.

Läs mer i denna editorial i BMJ Global Health. 

Lyssna till Mats Målqvist, SWEDESD föreståndare, som förklarar det nya narrativet för global hälsa på en ENLIGHT Lecture. 

Transforming society together

Vi är glada att kunna meddela att vårt globala ledarskapsprogram – Leadership for Transformative Change – nu har lanserats!

På hemsidan https://ltc.uu.se kan du läsa mer om programmet som är öppet för deltagare från alla samhällssektorer i låg-, medel- och höginkomstländer. Det vänder sig till personer i en ledande position med ambitioner att arbeta med hållbar utveckling inom sina organisationer och länder. Kursdeltagarnas lämplighet kommer bland annat att utvärderas utifrån deras förmåga att vara handlingskraftiga förändringsagenter i sina sammanhang. Programmet vänder sig till aktörer från den offentliga, privata, multilaterala och civila samhällets sektorer. Deltagare kan komma från akademin, men programmet fokuserar inte på akademiker.

Senast uppdaterad: 2023-10-24