Swedesd

Forskning och utbildning inom lärande för hållbar utveckling och global hälsa.

Ny kurs i samarbete med Institutionen för freds- och konfliktforskning

Vårterminen 2023 kommer Swedesd att erbjuda en fristående kurs i mindfulness-baserad stresshantering. (Mindfulness-based Stress Management 7,5 hp). Kursen, som ges på engelska på avancerad nivå, baseras på ett evidensbaserat åtta veckors-program för stresshantering utvecklat vid University of Massachusetts Medical School. På kursen lär man sig att använda mindfulness som ett verktyg för stresshantering både i sitt privata och professionella liv. Läs mer om kursen.

Senast uppdaterad: 2022-09-28