Swedesd

Forskning och utbildning inom lärande för hållbar utveckling och global hälsa.

Hälsa, hållbarhet och transformation

Global hälsa är ett ämnesområde under utveckling, och för att anpassas till världens nuvarande tillstånd och utmaningar behövs nya sätt att definiera vad ämnet innehåller och syftar till. Vi föreslår därför ett nytt "mission statement" för global hälsa. Denna inriktning strävar efter att minska ojämlikheter och uppnå bästa möjliga hälsa för alla, samtidigt som mänsklighetens ekologiska fotavtryck måste reduceras till en hållbar nivå. Detta kräver fokus på transformativa processer och lösningar som överskrider nuvarande praxis, och som integrerar flera perspektiv och discipliner.

Läs mer i denna editorial i BMJ Global Health. 

Swedesd söker en adjunkt

Nu söker vi en adjunkt till vårt nystartade masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet. Vill du vara med och utveckla Swedesd och våra utbildningar? Har du ett intresse för de utmaningar inom global hälsa och hållbarhet världen står inför? Vill du jobba i en spännande interdisciplinär miljö? Välkommen med din ansökan!

Annonsen hittar du här!

Senast uppdaterad: 2022-11-28