Swedesd

Forskning och utbildning inom lärande för hållbar utveckling och global hälsa.

SIHI Sweden konferens 2023

Välkommen till SIHI Swedens konferens: Utforska samhällsengagemang för social innovation inom hälsa

Den 18-19 oktober ses vi i Uppsala för att utforska sociala innovationer inom hälsa och samhällsengagemang genom presentationer, posters och workshops tillsammans med forskare och organisationer som arbetar med projekt och metoder för social innovation inom hälsa. 

Är du delaktig i ett socialt innovationsprojekt?

Låt fler ta del av projektet genom att presentera en poster på SIHI Swedens konferens. Alla projekt är välkomna, inklusive samhällsbaserade- och forskningsprojekt.

  • Beskrivningar bör vara 350 ord eller mindre
  • Du kommer att meddelas om resultatet av din inlämning via e-post
  • Deadline: 28 augusti 2023

Skicka in din projektbeskrivning

Anmälan till konferensen 

Priser: 

Enbart konferens: 350 kr 
Konferens och middag: 750 kr 

Anmälan till konferesen
Sista anmälningsdag är den 2 oktober. 

Transforming society together

Vi är glada att kunna meddela att vårt globala ledarskapsprogram – Leadership for Transformative Change – nu har lanserats!

På hemsidan https://ltc.uu.se kan du läsa mer om programmet som är öppet för deltagare från alla samhällssektorer i låg-, medel- och höginkomstländer. Det vänder sig till personer i en ledande position med ambitioner att arbeta med hållbar utveckling inom sina organisationer och länder. Kursdeltagarnas lämplighet kommer bland annat att utvärderas utifrån deras förmåga att vara handlingskraftiga förändringsagenter i sina sammanhang. Programmet vänder sig till aktörer från den offentliga, privata, multilaterala och civila samhällets sektorer. Deltagare kan komma från akademin, men programmet fokuserar inte på akademiker.

Hälsa, hållbarhet och transformation

Global hälsa är ett ämnesområde under utveckling, och för att anpassas till världens nuvarande tillstånd och utmaningar behövs nya sätt att definiera vad ämnet innehåller och syftar till. Vi föreslår därför ett nytt "mission statement" för global hälsa. Denna inriktning strävar efter att minska ojämlikheter och uppnå bästa möjliga hälsa för alla, samtidigt som mänsklighetens ekologiska fotavtryck måste reduceras till en hållbar nivå. Detta kräver fokus på transformativa processer och lösningar som överskrider nuvarande praxis, och som integrerar flera perspektiv och discipliner.

Läs mer i denna editorial i BMJ Global Health. 

Senast uppdaterad: 2023-05-31