Swedesd

Forskning och utbildning inom lärande för hållbar utveckling och global hälsa.

Swedesd söker en adjunkt

Nu söker vi en adjunkt till vårt nystartade masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet. Vill du vara med och utveckla Swedesd och våra utbildningar? Har du ett intresse för de utmaningar inom global hälsa och hållbarhet världen står inför? Vill du jobba i en spännande interdisciplinär miljö? Välkommen med din ansökan!

Annonsen hittar du här!

Miljökommunikationsdagen 2022

Miljökommunikationsdagen är en årlig händelse arrangerad av forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication, och vänder sig till samhällsaktörer som på ett eller annat sätt använder sig av miljökommunikation eller kommunikation för hållbarhet i sina praktiker inom t ex myndigheter, företag och NGOs och andra organisationer. Vi vill inspirera och sprida och erfarenheter, liksom samtala kring de senaste insikterna från forskningen och forskningsbaserade verktyg från programmet, när det gäller meningsskapande och att kommunicera för en mer hållbar värld.

Årets teman var:

  • Dialog i samhällsplanering – Makt och reflektion. Här presenterades Reflektionscykeln, som är ett verktyg för att utveckla förmågan att leda dialoger om hållbarhetsutmaningar.
  • Dialog i samhällsplanering – Att kombinera nudging och medborgardeltagande.
  • Här samtalade vi om hur nudging och medborgardeltagande kan kombineras i platsutveckling och samhällsplanering, bland annat genom en hållbarhetsvandring.
  • Interaktiva och innovativa aspekter av miljökommunikation: Att samskapa en inklusiv cirkulär ekonomi.I denna samskapande session, delade alla deltagare med sig av sina idéer om och förståelse för vad cirkulär ekonomi är och borde vara, för att på ny och bredare grund främja övergången till en mer inklusiv cirkulär ekonomi – en som tar hänsyn till social rättvisa samt skapar synergier mellan olika insatser och aktörer på olika nivåer.
  • Hållbar konsumtion: Kampanjer. I den här sessionen diskuterades de både praktiska och teoretiska utmaningar och möjligheter som följer av att försöka förändra ohållbara konsumtionsmönster med hjälp av kommunikation och kampanjer.
  • Hållbar konsumtion: Storytelling. Här diskuterades fallgropar och möjligheter med olika typer av storytelling, liksom vilken roll storytelling kan spela i arbetet för hållbar konsumtion.

Miljödagarna är en del av MISTRA Environmental Communication

ESD Science Lab 2022 för lärare inom BUP

Med stöd av Baltic University Programme (BUP) har "ESD Science Lab for BUP Teachers" realiserats i maj-oktober 2022 av ett gemensamt team från Riga Technical University, Åbo Academy, och Swedesd vid Uppsala univerisitet (Shepherd Urenje och Oleksandra Khalaim). Projektgruppen, baserad på både expertis inom ESD-metoder, lärarutbildning och en gedigen praktisk erfarenhet av att arbeta med BUP-lärare, organiserade ett ESD Science Lab som en serie utbildnings- och forskningscoachningsevenemang för utvalda universitetslärare från Baltikum, med syfte att att stärka sina färdigheter och kunskaper i att publicera vetenskapliga forskningsrön i peer-reviewade tidskrifter. Mer än 20 deltagare från Polen, Ukraina, Lettland, Litauen och Estland deltog i en 2-dagars intensiv sommarskola anordnad av Riga Technical University den 25-26 augusti 2022. 

Senast uppdaterad: 2022-11-11