Swedesd inbjudna till Unescomöte om framtiden för utbildning för hållbar utveckling

2018-06-04

Unesco har bjudit in Swedesd som en av fem nyckelpartners till ett samråd med medlemsstaterna för att diskutera nästa steg inom lärande och utbildning för hållbar utveckling. Mötet äger rum i Bangkok, Thailand 9-10 juli 2018.

Det femåriga handlingsprogrammet om utbildning för hållbar utveckling, UNESCO Global Action programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD), avslutas 2019. Unesco har därför utarbetat ett positionsdokument kring det fortsatta arbetet. I den pågående konsultationsprocessen kring förslaget arrangeras ett tekniskt samråd i Bangkok 9-10 juli 2018 dit statsrepresentanter från alla Unescos medlemsländer är inbjudna. Runt 350 delegater, främst från utbildningsdepartement, förväntas delta. Swedesd medverkar som expertresurs tillsammans med fyra andra nyckelpartners inom GAP.

Positionsdokumentet lyfter utbildning för de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 som centralt och kommer sannolikt sätta upp en tidslinje för åren 2020-2030. Medlemsstaternas synpunkter kommer integreras i förslaget som sedan ska godkännas av Unescos styrande organ under 2019. Samrådet i Bangkok är därför en viktig möjlighet för medlemsstaterna att påverka framtida inriktning för utbildning för hållbar utveckling.

Samrådet följer på ett tidigare möte i Costa Rica i april 2018 där över 90 organisationer medverkade.

Läs mer

Technical consultation meeting on the future of Education for Sustainable Development en.unesco.org

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18