Exkursion med hållbarhetstema för nya studenter på Campus Gotland

2018-09-06

Över 100 studenter på kandidat och masternivå är anmälda till en exkursion med övernattning för att utforska hållbarhetsutmaningar och lära av varandra över ämnesgränserna. Resan är en del i det nya lärandelabbet för hållbar utveckling som startat på Campus Gotland.

Uppsala universitet ger flera utbildningar vid Campus Gotland med fokus på hållbarhetsfrågor, bland annat kandidat och masterprogram inom energiomställning, kulturvård och destinationsutveckling.

Som ett led i att stärka sammanhållningen och öka kunskapsutbytet mellan de olika utbildningarna arrangeras en exkursion för lärare och elever 12-14 september 2018 till vindkraftsparken i Näs, Öja kyrka och Holmhällar naturreservat.

- Hållbarhetsutmaningarna är ofta komplexa och det finns sällan enkla lösningar som är ”rätt” eller ”fel”. Den här resan är ett sätt att skapa utrymme för lärare och elever att diskutera frågorna tillsammans. Vi kommer även att sätta fokus på utbildning och lärande, hur och vad vi lär oss och vad det innebär för hållbar utveckling, säger Sanna Barrineau, projektkoordinator vid Swedesd.

Resan är den första aktiviteten inom "ESD Learning Lab" - en plattform för lärande och hållbar utveckling som sjösatts på Campus Gotland. Labbet leds av Swedesd i syfte att utveckla tvärvetenskaplig samverkan och öka kompetensen om lärande och hållbar utveckling bland lärare, forskare och studenter.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18